טירה אמרוסי גילנור

מנהלת אגף קליטת תלמידים עולים ותושבים חוזרים במשרד החינוך