יואב פרידמן

עיתונאי, מנהל תחום תקשורת מכון הרטמן.