יובל אלבשן

פרופ' יובל אלבשן, עיתונאי, סופר, פעיל חברתי ו"איש רדיו", דיקן הקמפוסים הרב תרבותיים בירושלים, הקריה האקדמית אונו.