ד"ר יונית יעקובוביץ, ראש חטיבת איכות שרותים חברתיים במכון ברוקדיל.
מנכ"לית תוכנית קרב לשעבר.