יוסי שרעבי

מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל.
מנכ"ל משרד התרבות והספורט לשעבר.