יוסף ויטמן

מנכ"ל משאבים – גיוס משאבים לעמותות.
סמנכ"ל המכללה החרדית לשעבר.