סגן ראש המועצה האזורית לכיש.
ממונה על תיק הרווחה, פיתוח והקמת ישובים במועצה.