מנהלת בית ספר המעיין – חינוך מיוחד, לתלמידים עם מכלול מוגבלויות פיזיות ושכליות/קשות עמוקות.