פיתוח עתודות מנהלים ובעלי תפקידים ניהוליים בחמד, משרד החינוך