יעל ואן דייק

הכשרת מנהלים ופיתוח מנהיגות חינוכית בחמ"ד, בית שמש