מנהלת לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק.
שימשה מעל לעשור כמשנה לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית הדסה ירושלים.