יפה צדקיהו

מנהלת מינהל חברה ונוער, מחוז ירושלים ומנח"י