יו"ר תנועת אמונה.
סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר.