ראש המטה של מנכ"ל בכאן תאגיד השידור.
מנכ"ל רדיו גלי ישראל לשעבר.