חבר מל"ג, סמנכ"ל בית יעקב למורות מנהל פיתוח וקשרי חוץ מכון בית יעקב.