ליאור בר דור

משנה למנכ"ל עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ.