ליאת יונניאן

פרקליטה בפרקליטות המדינה, המחלקה לחקירות שוטרים.