מנהלת מרכז הדרכה ארצי להנחלת זכרון השואה, מטה מינהל חברה ונוער