מנכ"ל עיריית רחובות.
ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה לשעבר.