מוריה קור

מגישה תכנית שבועית בגל"צ. מגישת יומן הבוקר בגל"צ בימי שישי. כותבת במאקו