עיתונאית ואשת תקשורת, עורכת מדור הדעות וכתבת פוליטית, עיתון והאתר 'ישראל היום'