מטי צרפתי-הרכבי

ד"ר מטי צרפתי-הרכבי, ראש המועצה האזורית יואב.