מיכאל נכטילר

מנהל סמינר לבנות "בנות חיל" ומנהל אקשיבה.