מיכל ברמן

מנכ"לית המרכז לחיילים בודדים ע"ש מייקל לוין.