מנה חלפון

מפקח רשותי מחוז ירושלים, מינהל חברה ונוער