מני נאמן

משנה למנכ"ל, יועמ"ש ראשי ומזכיר החברה של קבוצת הפניקס.