מרצה וחוקרת קולנוע וספרות מבקרת קולנוע.
ספרה הפופולרי ״הקולנוע החרדי״ הגדיר לראשונה את ה״חרדי״ כז׳אנר.