משה זלמנוביץ'

מנהל פיתוח משאבים וקשרי חוץ מרכז רפואי לניאדו.