מנכ"ל הכפר הקהילתי פרח
סגן ראש המועצה האזורית גוש עציון לשעבר.