במאית ושחקנית, בין השאר יוצרת סדרת הרשת ׳ערכת כלים להחלמה מאונס׳.