ניצה פרקש

מנהלת אגף אסטרטגיה, מועצה אזורית מטה בנימין.