ניר פאל

מנהל תחום חינוך בלתי פורמלי בג'וינט אשלים.