נעמה טל

מדריכה המחוזית למתמטיקה, במנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.
פעילה פמיניסטית אורטודוקסית