נעמה טל

מנהלת מדרשיית הרטמן לבנות
פעילה פמיניסטית אורטודוקסית