ד"ר נעמה סט, ראשת המתיבתא במדרשה ללימודי יהדות מתקדמים לנשים, אוניברסיטת בר אילן.