נעמי יצחיאק

סגנית מנהלת מרכז הדרכה מחוז ירושלים ומנח"י, אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער