נעמי פרל

מנהלת תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, ותכנית שלוחי ציבור באוניברסיטה העברית.