ד"ר נעמי פרל, מנהלת תכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית, ותכנית שלוחי ציבור באוניברסיטה העברית.