נתי בקר

ד"ר נתי בקר, מרכז תכניות נוח"ם באגף הרווחה, עירית ירושלים.