ד"ר נתי בקר, מנהל המח' לשירותים חברתיים בקרית יערים