עדי אורן

מנהל מינהל חברה ונוער מחוז תל אביב, משרד החינוך