הרב עמיחי אליהו, שר ירושלים ומורשת מטעם עוצמה יהודית