עמיחי זבולוני

עו"ד, סמנכ"ל לקוחות ב"יפה אפרתי תקשורת".