עמנואל זילברמן

מנהל אגף חינוך ממלכתי וממ"ד, עיריית ירושלים