פייני סוקניק

יזמת חינוכית חברתית, פעילה חברתית חרדית פמינסטית הפועלת לקידום נראות והעצמה של נשים בתוך הקהילה החרדית והדתית.