צביה אפנגר-אלמליח

מנכ"לית צופן יהלום- יזמות והכשרה לחינוך ומנהיגות.