צביקה אוהל

ממונה שויון וגיוון, סגן מנהל אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה- משרד מבקר המדינה.