אנליסטית ביחידת מעקב ניתוח שווקים בחטיבת השווקים בבנק ישראל.