צפורה (פייגי) כהן

אחראית על צוות הפיקוח בתיה"ס היסודיים לבנות במחוז החרדי