מנכ"לית ונשיאה האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות IATI