קרן פז קופלוביץ

מפתחת תוכן ומנהלת פרויקטים , אגף תפוצות במשרד החינוך