קרן פז קופלוביץ

מנהלת תכניות שנתיות של קהילת המחנכים בתלמ״א.