ראובן כהן

פעיל חברתי, חבר מועצה בעיריית בית שמש לשעבר.