אחראית על החינוך הממלכתי דתי במחוז ת"א, משרד החינוך