רונן קובלסקי

סמנכ"ל חברה נוער וקהילה החברה למתנסים.