רות קנולר לוי

מנהלת אגף תכנים,תכניות, הכשרה והשתלמויות